AANMELDEN: ZONDAGSE SAMENKOMST - MET KINDERKERK (ONEVEN WEKEN) - GASTEN

Deze lijst is bedoeld voor gasten, en niet voor leden, leden graag aanmelden via mijn.eghw.nl

Aanmelden in deze lijst is bedoeld voor ouders met kinderen die naar de kinderkerk gaan. Heeft u geen kinderen gebruik dan de andere lijst.

Kinderen gaan direct naar hun eigen plek in de crèche of kinderkerk en zitten niet tijdelijk in de dienst. Kom je niet altijd samen met je partner/gezin meld je dan zoveel mogelijk apart aan en af.

Persoonsgegevens

Met het invoeren van dit formulier ga je akkoord met de privacyverklaring van EGHW. Je gegevens worden verwerkt in een online ledenadministratie. EGHW heeft de verantwoordelijkheid goed om te gaan met persoonsgegevens die we krijgen van leden en gasten van de gemeente. Dat zouden we niet anders willen en dat zijn we ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze website en onze ledenadministratie zijn goed beveiligd. De ledenadministratie gaat discreet met de persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die in vertrouwen verstrekt zijn aan EGHW, worden alleen intern gebruikt door personen waarvoor de gegevens van belang zijn om hun taak goed uit te kunnen voeren. We verstrekken geen gegevens aan externe partijen.